Wojciech Borowski członkiem Koalicji „Prezesi – wolontariusze 2011”

Prezes McCANN Worldgroup – Wojciech Borowski – został nowym członkiem prestiżowej Koalicji CSR-owej ”Prezesi – wolontariusze 2011”, w której skład wchodzą prezesi największych, działających w Polsce firm. Jej celem jest stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie społecznego zaangażowania biznesu oraz popularyzowanie postaw wolontariackich w środowisku przedsiębiorców.

W ramach promowanych przez Koalicję akcji Prezesi i menadżerowie najwyższego szczebla dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami z utalentowanym studentami i młodymi profesjonalistami. 4 miesięczny cykl „Mentor4Starters” daje młodym osobom możliwość osobistych spotkań z czołowymi polskimi prezesami i osobami z kadry kierowniczej największych spółek. Na podstawie ich doświadczeń mogą dowiedzieć się, jak najlepiej wykorzystać swoją wiedzę i profesjonalnie przygotować się do kariery zawodowej.

Agencje reklamowe w Polsce są postrzegane jako firmy egocentryczne. Liczę na to, że moje wstąpienie do Koalicji będzie pozytywnym krokiem w kierunku zmiany tej percepcji – powiedział Wojciech Borowski.

Koalicja „Prezesi – wolontariusze 2011” liczy 31 członków. W jej działania angażują się m.in. Andrzej Klesyk – PZU S.A., Mariusz Gaca – Orange Polska,  Sławomir S. Sikora –  Citi Handlowy, Herbert Wirth – KGHM Polska Miedź S.A., Ryszard Tomaszewski – Tesco Polska Sp. z o.o., Magdalena Gera-Pikulska –  T-Mobile, Grzegorz Kinelski – Enea S.A., Marek Grodziński –  Capgemini Polska, Harry Klompe –  Danone Polska czy Tjeerd Bosklopper – ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Więcej informacji na stronie Koalicji: http://dobrybiznes.info/