McCann Worldgroup zmienia strukturę grupy

McCann Worldgroup wprowadza zmiany w zarządzaniu spółkami Grupy w Polsce
i awansuje dwóch menedżerów.

McCann Worldgroup łączy zarządzanie agencjami McCann i MRM//McCann. Jest to
naturalne zwieńczenie procesu integracji obszarów komunikacji, który został
zapoczątkowany w grupie w 2013 roku. To rozwiązanie odzwierciedla istniejącą już
rzeczywistość pracy z głównymi klientami grupy, która pozwala zwiększyć jakość
i efektywność oferowanych rozwiązań.

Zintegrowana agencja będzie działać pod marką McCann&MRM, a jej Dyrektorem
Zarządzającym będzie Agnieszka Wichracka ‐ obecna Client Service Director klientów
McCann Worldgroup w Polsce.

Dodatkowo powstaje połączona agencja CRAFT&Momentum która będzie się specjalizowała
w obszarze Marketing Services, events i produkcji. Jej szefem zostaje Mariusz Otowski
obecny Dyrektor Zarządzający agencji CRAFT

Agnieszka Wichracka i Mariusz Otowski będą raportować do Wojciecha Borowskiego,
Prezesa McCann Worldgroup w Polsce.

„Nasi klienci oczekują od nas zintegrowanej oferty i umiejętności łączenia różnych
specjalizacji przy tworzeniu efektywnych i innowacyjnych kampanii. Proces, który
rozpoczęliśmy kilka lata temu, w naturalny sposób doprowadził do obecnego momentu
integracji naszych flagowych agencji. Agnieszka Wichracka i Mariusz Otowski uczestniczyli
w tych procesach od początku i doskonale potrafią zarządzać zintegrowanymi strukturami,
efektywnie działającymi na nieustająco ewoluującym rynku komunikacji marketingowej”
,
mówi Wojciech Borowski, Prezes McCann Worldgroup w Polsce.

W ramach McCann Worldgroup działa także agencja Weber Shandwick, specjalizująca się
w obszarze full service PR, której Partnerem Zarządzającym jest Agnieszka Dziedzic.