McCANN wspólnie z Weber Shadwick dla Honor

McCANN Worldgroup został wybrany przez Honor jako agencja hubowa marki w regionie Europy Środkowowschodniej oraz Państw Nordyckich. Kampania jest realizowana wspólnie przez Weber Shandwick oraz McCANN. Agencja jest odpowiedzialna za przygotowanie strategii komunikacji, produkcję treści oraz realizację działań na 18 rynkach w ww. regionie przez lokalne oddziały Weber Shandwick.

„Jesteśmy zadowoleni z faktu, że będziemy pracować z tak doświadczonym, a jednocześnie młodym duchem i pełnym pasji partnerem, który odzwierciedla podstawowe wartości marki Honor” – powiedział Kim Jin, szef Regionu Europy Środkowowschodniej oraz Państw Nordyckich marki Honor. – „Nie możemy się już doczekać startu kampanii zaplanowanych na najbliższe miesiące”.

„Jesteśmy zaszczyceni, że Honor wybrał właśnie McCANN Worldgroup do realizacji tego zadania, które będzie prowadzone wspólnie przez nasze dwie marki – McCANN oraz Weber Shandwick” – powiedział Wojciech Borowski, Prezes McCANN Worldgroup.

Agencja McCANN jest odpowiedzialna za przygotowanie strategii marki, prace kreatywne oraz planowanie i egzekucję działań Digital w szczególności Mediach Społecznościowych, podczas gdy Weber Shandwick przygotuje i zajmie się realizacją działań z obszaru PR.

Agencja została wybrana na drodze przetargu.

Po stronie agencji, marka Honor jest regionalnie koordynowana przez Martę Paleczną z Weber Shandwick. Procesami wewnątrz agencji zarządza Katarzyna Zbrojkiewicz z McCANN, a działania PR
na rynku polskim są nadzorowane przez Joannę Stebel z Weber Shandwick.