McCann Worldgroup dla marki Wyborowa

Agencja McCann & MRM została wybrana do zbudowania strategii komunikacji marki Wyborowa na rynku lokalnym oraz arenie międzynarodowej.

Wyborowa, jedna z najbardziej popularnych marek wódek, powierzyła agencji McCann & MRM opracowanie strategii komunikacji marki 360 zarówno na rynku polskim, jak i w komunikacji globalnej. Agencja została wyłoniona na drodze przetargu.

Propozycje McCann & MRM zostały najlepiej ocenione zarówno pod kątem strategicznym, jak i kreatywnym. Globalny zasięg McCann & MRM oraz znajomość kluczowych dla marki rynków zadecydowały o powierzeniu agencji działań dotyczących przygotowania i realizacji globalnej strategii komunikacji marki.

„Wyborowa to jedna z rodzimych marek, która jest jedną z naszych najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce i na świecie. Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że tak prestiżowy klient powierzył nam tak odpowiedzialne zadanie jakim jest dalsze budowanie marki i wspieranie jej ambicji biznesowych zarówno na rynku lokalnym, jak i na skalę światową” – powiedział Wojciech Borowski, Prezes Zarządu McCann Worldgroup.