MRM globalnie zmienia nazwę na MRM//McCann

W połowie marca agencja digitalowa MRM zmieniła oficjalnie nazwę z MRM Worldwide na MRM//McCann.

McCann Worldgroup jest jedną z najbardziej zaawansowanych grup marketingowych, która wdraża zintegrowane rozwiązania marketingowe, zarówno na świecie, jak i w Polsce. McCann Worldgroup w Polsce już od roku prowadzi zintegrowane projekty z udziałem wszystkich agencji z grupy, pracując m.in. dla MasterCard, Coca-Cola, KFC, czy Banku Pekao.

W 2013 r McCann został ogłoszony przez Gunn Report najczęściej nagradzaną agencją indywidualną na świecie oraz niekwestionowanym numerem 1 w reklamie telewizyjnej i digitalowej. W najnowszym rankingu Agency A-LIST, ogłaszanym co roku przez magazyn Advertising Age, McCann został także doceniony jako agencja nr. 1 w kategorii „Agency to Watch in 2014”, wyróżniającej agencje, które w danym roku miały największą dynamikę rozwoju i mierzalny potencjał.

Zmiany w strukturach światowych McCann Worldgroup dotyczą także oddziału polskiego i są pochodnymi ewolucji rynku, na którym w sposób naturalny przenikają się świat reklamy i obszar digital. Sukcesy z 2013 roku znacząco zwiększają naszą dynamikę w pozyskiwaniu nowych klientów, jak i rozwijaniu kolejnych zintegrowanych projektów na rzecz wiodących klientów – powiedział Wojciech Borowski, Prezes McCann Worldgroup.