W kwietniu Muzeum Historii Żydów Polskich Polin rozpoczęło współpracę z MRM//McCann.

Agencja będzie przygotowywać strategię komunikacji w Internecie (m.in. w kanałach społecznościowych), a także zajmie się ewaluacją i konsultingiem w zakresie jej realizacji.

Działania te są skierowane do odbiorców na całym świecie. Współpraca będzie dotyczyć przede wszystkim usystematyzowania międzynarodowych kanałów social media muzeum oraz ich optymalnego wykorzystania. Ma trwać minimum pół roku.